Vrednotenje nepremičnin

Vrednost nepremičnine je predvsem odvisna od njene lokacije, fizičnega stanja ob prodaji, njeni zamenljivosti, redkosti in času ki je na voljo za prodajo. Delujemo predvsem na nepremičninskem trgu v Ljubljani in širši okolici. Lahko pa vam seveda po dogovoru ponudimo naše storitve tudi drugje po Sloveniji.

Na podlagi vaših potreb in po naročilu vam lahko priskrbimo tudi storitve drugih zunanjih ekspertov, cenilcev, izvedencev gradbene stroke, ipd.

Aktivnosti:

  • Svetujem vam pri pripravi predmetne nepremičnine za prodajo.
  • Skupaj z vami določimo časovni okvir prodaje oz. oddaje.
  • Pregledamo celotno pravno stanje nepremičnine.
  • Ocenimo tržno vrednost nepremičnine.
  • Po potrebi pripravimo oceno vrednosti potrebne investicije.