Prodaja ali oddaja nepremičnine

Na podlagi našega poznavanja nepremičninskega trga, dolgoletnih izkušenj in drugih specialnih znanj in veščin, vam nudimo celovito storitev pri prodaji ali oddaji katerekoli vrste nepremičnin (stanovanje, hiša, zemljišče, poslovni prostor…).

Aktivnosti:

 • Ogled nepremičnine skupaj z lastnikom.
 • Svetovanje glede ureditve nepremičnine za fotografiranje in oglede saj je urejenost nepremičnine zelo pomembna pri trženju nepremičnine.
 • Strokovno fotografiranje nepremičnine za namene oglaševanja.
 • Določitev tržne cene.
 • Seznanitev z vsemi davčnimi in drugimi obveznostmi.
 • Izdelava oglasa in določitev strategije oglaševanja (na katerih spletnih straneh in portalih).
 • Na podlagi povpraševanja z vami uskladimo termine ogledov in jih organiziramo ter izvedemo.
 • Tekoče vas obveščamo o poteku prodaje oziroma oddaje.
 • Sodelujemo pri pogajanjih za uskladitev prodajne cene in po potrebi organiziramo in izvedemo pogajanja.
 • Naši pravniki pripravijo pogodbo, ki jo skupaj z obema stranema dokončno uskladimo.
 • Za vas oddamo vlogo za zahtevek za odmero davka in vam pomagamo pri pridobivanju. potrebnih dokumentov s strani javnih institucij.
 • Podpisano pogodbo hranimo za vas do dokončnega plačila.
 • Spremljamo realizacijo sklenjenega pravnega posla in vas po potrebi obveščamo o poteku.
 • Po plačilu kupnine pripravimo primopredajni zapisnik in izvedemo primopredajo, ter menjavo distributerje elektrike, vode, upravnika, ipd.